Particulier

Particulier

Voor een proffessionele oplossing van alle elektriciteitswerken. Dit voor zowel nieuwbouw en renovatie. Via goede afspraken en duidelijk overleg met de bouwheer, aangevuld met mijn eigen ervaring en oplossingen, is er steeds een mooi eindresultaat.  Alle werken worden enkel en alleen door mijzelf uitgevoerd.


Werken:

binnen en  buitenverlichting

vernieuwen elektriciteitskast

bijplaatsen of vernieuwen van elektriciteit

plaatsen van Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen


wetgeving:

alles wordt geplaatst met erkend en gekeurd materiaal

alle huizen zijn verplicht hun installatie te laten keuren om de 25 jaar (belanrijk voor de verzekering)

iedere installatie wordt voorzien van een volledig plan